İhale Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

•  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna ait gerekçe
•  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu ve ilgili Kanunlar
• Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği vb. Yönetmelikler.
 Kamu İhale Genel Tebliği
• Toplu Konut İhale Yönetmeliği, Telekomünikasyon Kurumu İhale Yönetmeliği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği, Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara Dair Kararlar ve Tebliğler, Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğler, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğler vb. ilgili mevzuat
• Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Mevzuat
•  Kamu İhale Kurulu (Düzenleyici) Kararları
• Kamu İhale Kurulu (Uyuşmazlık) Kararları

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü