Gayrimenkul Mevzuatı

Bu yayınımızda, 12 ana Kanun ve bunlarla ilgili Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu Kararları, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler ve Yüksek Mahkeme Kararları yer almaktadır.
1.    4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (4. Kitap Eşya Hukuku)
2.    2644 sayılı Tapu Kanunu
3.    3402 sayılı Kadastro Kanunu
4.    2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
5.    3194 sayılı İmar Kanunu
6.    775 sayılı Gecekondu Kanunu
7.    634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
8.    6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Kira Sözleşmesi ile ilgili bölümü
9.     5543 sayılı İskan Kanunu
10.   5737 sayılı Vakıflar Kanunu
11.   3213 sayılı Maden Kanunu
12.   Çeşitli Vergi Kanunlarının Gayrimenkule İlişkin hükümleri

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü