Enerji Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

 

 •            6446 (eski  4628 sayılı) Elektrik Piyasası Kanunu  
 •            5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu  
 •            4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu  
 •            5307 sayılı LPG Piyasaları Kanunu  
 •            5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu  
 •            6491 sayılı Türk Petrol Kanunu  
 •            3213 sayılı Maden Kanunu  
 •            5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun  
 •            5710 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun  
 •            2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu  
 •            4586 sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun  
 •            3154 sayılı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

            Enerji Piyasalarına İlişkin Çalışma Usul ve Esasları, Elektrik Tesis ProjeleriElektrik Tesis Kabulleri, Topraklamalar, Kuvvetli Akım Tesisleri, Elektrik Üretim Tesislerinin Kurulması, Elektrik Piyasası  Tarifeleri, Elekrik Piyasası Dağıtımı, Doğalgaz Depolama Tesisleri, Lisanslar,Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Sistemi, Elektrik Piyasası Yan Hizmetleri,Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri, Denetim Hizmetleri vb. hakkında mevzuat,
   

          Rüzgar Enerji Santralleri,  Jeotermal Kaynaklar ve Tesisler,  Madencilik Faaliyetleri,  Ulaşımda Enerji Verimliliği, Binalarda Enerji Performansı vb. konulardaki mevzuat.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü