Çevre Mevzuatı

2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı, yönetmelikleri, yargıtay kararlarını ve makaleleri en zengin içeriğiyle, en güncel şekilde Lebib Yalkın'dan takip edin.

Bu yayınımızda yer alan konular: 


2872 sayılı  Çevre Kanunu, bu kanunda değişiklik yapan kanunlar, Çevre Kanunu ile İlgili Kanunlar ve KHK’lar (Belediye ve Büyükşehir Kanunu, Kıyı Kanunu, Maden Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu gibi Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Mühendisleri Odası, Özel Çevre Koruma Teşkilatı Mevzuatı),
Çevre Temizlik Vergileri,İdari Para Cezaları,Atık Bedelleri gibi mevzuat içerikleri,  

Çevre İzin ve Lisansları, Çevre Kirliliği, Çevre Denetimi, Atık Yönetimi, Tehlikeli ve Tıbbi Atıkların Kontrolü, Tehlikeli Kimyasallar, Hava Kalitesinin Korunması, Çevresel Gürültü, Su Kirliliği Kontrolü, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Ambalaj Atıklarının Kontrolü, Atık Yağların Kontrolü, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği, Deniz Kirliliği, Radyasyon Güvenliği ve Denetimi, Toprak Kirliliği, İyi Laboratuvar Uygulamaları, Organize Sanayi Bölgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin çevre mevzuatı ile ilgili diğer yönetmelikler ve tebliğler 

Çevre Mevzuatı ile ilgili Çok Taraflı Milletlerarası Anlaşmalar, Sözleşmeler,Protokoller  
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelgeleri.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü