Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri, Belgelendirme ve Danışmanlık, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Firmalarında çalışan Uzmanlar, Firmaların Yönetim Sistemleri Birimi Yöneticileri, Çevre Mühendisleri, Gıda Mühendisleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri,

ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi,

OHSAS 18001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ,

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi,

ISO 22000

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,

ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemi,

ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,

standartlarında yer alan yasal şartlar gereği mevzuat değişikliklerini Yönetim Sistemleri Mevzuatı yayınlarımızla günü gününe takip edip, zamanında uygulayarak hedeflenen kalite standartlarını yakalayabilmektedirler.