İhracat Mevzuatı

Dış Ticaret Yayınları

Bu yayınımızda yer alan konular:

 • İhracat Rejimi Kararı, İhracat Yönetmeliği, Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar, İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Mevzuat, Sınır Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Mevzuat, İhracat Tebliğleri, Gözetim Şirketlerine ait Tebliğler, Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Hakkında Yönetmelik, Kambiyo Mevzuatı, İhracatla ilgili Gümrük Mevzuatı.
 • İhracatın Teşvik ve Geliştirilmesi ile ilgili Mevzuat, İhracatta Vergi, Resim ve Harç İstisnası, Yatırımlarda Devlet Yardımları, KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları hakkında Mevzuat, İhracata Yönelik Devlet Yardımları, Para ve Kredi Kurulu Kararı ve Tebliğleri, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar ve Tebliğler, İhracatın Geliştirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin İhracat Finansman Kararı, Uluslararası İhaleler ile ilgili olarak yapılan vergi iadesine ait Mevzuat, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı ve Yönetmeliği, İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresi Hakkında Karar ve Yönetmelik, Dahilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimi hakkında mevzuat.

Bu yayınımızın elektronik ortamdaki şeklinde İhracat Anlaşmaları da yer almaktadır.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü