Gümrük Giriş Tarife Cetveli

Dış Ticaret Yayınları

Bu yayınımız kapsamında;

Fasıllara ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına (GTİP) göre düzenlemeler mevcut olup, her fasılda, o fasıla dahil eşyanın, ithal edilirken tabi olduğu kayıt ve şartları içeren şematik ve metin açıklamaları bulunmaktadır. Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İthalat Rejimi Kararı temel alınarak yapılan bu düzenlemeler haricinde ayrıca,

• Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile ilgili Kanun ve Kararnameler
• Gümrük Vergisi ve Fon Muafiyeti ile ilgili Kararnameler
• İthalat Tebliğleri, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri
• Tarife Uygulaması ile ilgili Kararnameler, Gümrük Yönetmeliği Ekleri, Tebliğler
• Katma Değer Vergisi, Harçlar Kanunu, Özel Tüketim Vergisi, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bu Kanunlarla ilgili Mevzuat
• Tarife-Sınıflandırma Kararları ile ilgili Gümrük Tebliğleri
• Alfabetik Eşya Fihristi
 
Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzahnamesi:

Elektronik ortamda (CD-Mevbank ve E-Mevbank) mevzuat içerisinde yer almaktadır.

Basılı ortamda mevzuat kapsamında değildir. İZAHNAME ayrıca kitap olarak da satılmaktadır.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü