Gümrük Anlaşmaları

Dış Ticaret Yayınları

Bu yayınımızda yer alan konular:

 • Gümrük İşbirliği Konseyi hakkındaki çeşitli kararlar, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve bu Anlaşmaya ek Torquay Protokolu, GATT Çerçevesinde Yapılacak Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri Koordinasyon Komitesi Kararı, Ahdi İndirimler (Taviz) uygulamasına dair açıklama ve Mer'i Taviz Listeleri, Ekonomik İşbirliği Tercihli Tarifeler Protokolu.

 • GATT'a üye ülkeler, Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşınması Hakkında Karar ve Yönetmelik, Yetki Belgeleri Hakkındaki Mevzuat, Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği.

 • TIR Sözleşmesi ve bu Sözleşme ile ilgili Kararnameler ve Genelgeler, Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemleri ile TIR Güzergahlarına ilişkin Tebliğ ve Genelgeler.

 • Uluslararası Karayolu Nakliyat Anlaşmaları (alfabetik sıra ile).

 • Gelişme Yolundaki Ülkelerarası Ticaret Müzakerelerine Dair Protokol ve Eklerinin Onaylanması Hakkındaki Kararname, Cenaze Nakli, Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunması, Mesleki Malzemenin Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi, ATA Karneleri, 1972 Konteynerlerle ilgili Gümrük Sözleşmesi, Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesi Hakkında Sözleşme, Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin Sözleşme (COTIF), Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (CMR) gibi çeşitli Uluslararası Sözleşmeler, uygulamaya yönelik muhtelif Genelgeler.

 • Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Uluslararası Anlaşmalar.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü