Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (Son Sayı)

 

İÇİNDEKİLER (Sayı: 208 - Nisan 2021)
    
İçindekiler Nisan/2021
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÖNEMİ ÖZEL BÖLÜMÜ
Kurumlar Vergisi Beyanına İlişkin Özellikli Durumlar
İmdat TÜRKAY
Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Zarar Mahsubu
Cem ARSLAN
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Hesap Sorununun Aşılması 
Yusuf ÖZER, Dr. Serkan ÖZDEMİR
2020 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Özkan AYKAR
7256 Sayılı Kanun ile GVK ve KVK'da Yapılan Değişikliklerin Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK
Yatırım Teşviklerinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması,Devreden Katkı Payının Hangi Yıldan İtibaren Yeniden Değerleme Oranında Artırılabileceği
Adem KEFELİOĞLU
Tüm Yönleriyle Kar Dağıtımı ve Muhasebe Kayıtları
İsmail Hakkı GÜNEŞ
Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Makine Teçhizat İndirimi Kurumlar Vergisi Hesaplamasında Ne Zaman Dikkate Alınabilecektir?
Güray ÖĞREDİK
Af Kanunları Neticesinde Oluşan 296-Geçici Hesap Bakiyesi Geçmiş Yıllar Kârlarına Mahsup Edilebilir mi? Edilirse Kâr Dağıtımı Sayılır mı?
Hülya YAVUZCAN
 
VERGİ HUKUKU ve MUHASEBE
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin KDV Tevkifatı Karşısındaki Yeni Durumu ile İlgili İdari Yazı Hakkındaki Açıklamalarımız
Mehmet MAÇ
Amme Alacaklarından Dolayı Konan Haczin Amme Borçlusu Tarafından Kaldırılmasına İlişkin Esaslar
Nuri ÖZDEMİR
Liman ve Hava Meydanlarında Verilen Hizmetlerde KDV İstinası ve 
İadesi ile Özellikli Hususlar
Dr. Eyyup İNCE
KDV İadesi ve Kambiyo Mevzuatı Açısından İhracat Bedelinin Yurda Getirilme Zorunluluğu
İrfan TİGRİK, Samet YAMAN
Reklamasyon Giderlerinin Kabul Edilmesi ve Yansıtılması
Ufuk ÜNLÜ
Sigorta (Kasko) Hasar Bedellerinin Vergilendirilmesi
Recep AKKÖSE
Yurt Dışından Yapılan Futbolcu Transferlerinin İspanya-Türkiye Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Karşısındaki Durumu
Mehmet Uğur KILINÇ, Veysi ÇINAR
Vergi İncelemesinde Olanlar Varlık Barışından Yararlanamaz mı?
Mehmet FİL
KDV’de Yeni Düzenlemeler
Dr. Numan Emre ERGİN
 
İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’ne Göre Çalışanlar ve İşveren Açısından Uygulama Biçimleri ve Alanları
Dr. Halit BAŞBUĞA, Şükrüye SARI 
Çağrı Üzerine Çalışmada Dikkat Edilecek Hususlar
Erol GÜNER
İlave 6 Puanlık Bölgesel Prim Teşvikinin Uygulanması
Bünyamin ESEN
Yıllık 270 Saat Fazla Çalışma Kuralı
Erol TÜRK
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 26, 27 ve 28. Maddeleri Konusu Desteklerin/Teşviklerin İnce Noktaları-2
Raşit ULUBEY
Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Çalışanların Sigortalılığı
Sevgi ÜVEDİ
Hizmet Tespit Davalarında Deliller
Hamit TİRYAKİ
 
TİCARET HUKUKU
TTK m. 376 Kapsamında Güncel Gelişmeler ve Yönetim Kurulunun Sorumluluğu
Ayşe Canan DOKSAT, Helin AKBULUT
Şirketler Topluluğunda Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarma
Dr. Soner ALTAŞ
Tek Kişilik Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu
Özkan ARSLAN
Haksız Ticari Uygulamaların Yeni Biçimi: Gramaj Hileleri
Hazal OĞUZ
 
DIŞ TİCARET ve GÜMRÜK
Gümrükte ve Maliyede Yapılan Uzlaşma Uygulamalarına Bakış
Savaş ÖZDOĞAN
İstisnai Kıymetle Beyanda Zamanaşımı Uygulaması
Yusuf KOÇAK
Gümrük Vergilerinden Sadece İthalatçı Şirket mi Sorumlu?
Hakan UÇAK
 
DİĞER
Ceza Soruşturması ile Disiplin Soruşturmasının Bir Arada Yürütülmesi
Oğuzhan ARSLAN
 
UZMANLARLA SORULAR ve CEVAPLAR 
SÖYLEŞİ
Yargı Kararları, Kurul Kararları ve Özelgeler
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler