MEVBANK Ticaret ve Finans

Türkiye'deki tüm firmaların ticari faaliyetleri için gereken en zengin mevzuatı MEVBANK Ticaret ve Finans'tan takip edin.

1.Ticaret Mevzuatı

   - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

   - 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu

   - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

   - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
2.Teşvik Mevzuatı
3.Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı
4.Sermaye Piyasası Mevzuatı
5.Bankacılık Mevzuatı
6.Sigortacılık Mevzuatı
7.Kambiyo Mevzuatı
8.Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı

9.Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı