Vergi Usul Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, bu Kanunda değişiklikler yapılmasına dair bazı kanun ve kararnameler, ayrıca 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
• Vergi Usul Kanunu ile ilgili mevzuat, Uzlaşma Yönetmeliği Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği gibi yönetmelik ve tebliğler
• Vergi Kimlik Numarası ile ilgili kanun ve tebliğler
• Tek düzen hesap planı uygulamasına ilişkin muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri ile Vergi Usul Kanunu’nun halen yürürlükteki genel tebliğleri

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.