Vergi Anlaşmaları

Bu yayınımızda yer alan konular:

Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendirmenin önlenmesine dair anlaşmalar ile ilgili Kanunlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve eki anlaşma metinleri, Tebliğler.