Vergi Muafiyet ve İstisnalar

Bu yayınımızda yer alan konular:

Vergi mevzuatına ilişkin muafiyet ve istisna hükümlerini içeren Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelik ve Tebliğler.
Basılı ortamda, ayrıca vergi mevzuatı serilerine ait alfabetik ve nümerik fihristler.