Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

Özel Tüketim Vergisi Kanunu, bu kanunda değişiklik yapılmasına dair bazı kanunlar ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listelerde değişiklik yapan kararnameler ile Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili çeşitli mevzuat, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Gerekçesi, Sirkülerler, muhtelif Genelge ve Özelgeler.