Motorlu Taşıtlar Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına dair bazı kanun ve kararnameler, yürürlükteki motorlu taşıtlar vergisi genel tebliğleri, bu Kanun ile ilgili mevzuat, motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili Sirkülerler ve örnek Danıştay Kararları
• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliği

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.