Mali Müşavirlik Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:  

• 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Kanunu, bu Kanuna ait yönetmelik ve yürürlükteki tebliğler  
• İlgili çeşitli yönetmelikler, vergi beyannamelerinin serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerce imzalanmasına ilişkin tebliğler, ücret tarifeleri ve konu ile ilgili örnek Danıştay Kararları, Genelge ve Özelgeler  
• TÜRMOB tarafından yayınlanmış olan meslek mensuplarının uymak zorunda oldukları bazı ilke ve etik kararları  

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı görüşündeyiz.