Kurumlar Vergisi Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe, bu Kanunda değişiklikler yapılmasına dair bazı kanun ve kararnameler ile bu Kanunun yürürlükten kaldırılan eski hükümleri ve halen yürürlükte olan Kurumlar Vergisi Kanunu genel tebliğleri
• Motorlu Taşıtlar, Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili diğer Kanunlar, Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar listesi, kurumlar vergisi ile ilgili stopaj ve değişiklik kararnameleri, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve örnek Danıştay Kararları ile Genelge, Özelge ve Kurumlar Vergisi Sirkülerleri

Bu yayınımıza abone olanların “Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar” ile “Vergi Anlaşmaları” yayınlarımızı da takip etmelerinin  yararlı olacağı görüşündeyiz.