Katma Değer Vergisi Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu, bu kanunda değişiklik yapılmasına dair bazı kanunlar, Katma Değer Vergisi oranlarını gösterir ana kararname ile çeşitli kararnameler, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ
• Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili çeşitli mevzuat, Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili örnek Danıştay Kararları, Genelge, Özelge ve Katma Değer Vergisi Sirkülerleri, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları (ÖKC) Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun (Yazar Kasa Kanunu) ve tebliğlerinin tamamı
• 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun yürürlükte bırakılan banka ve sigorta muameleleri vergilerine (BSMV) ilişkin çeşitli hükümleri, ilgili kanun, kararname ve tebliğler

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.