Harçlar Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 492 sayılı Harçlar Kanunu ve tarifeleri, Harçlar Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair bazı kanun ve kararnameler
• 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun Harçlar Kanunu’nu ilgilendiren hükümleri, bu Kanunla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğler, Harçlar Kanunu ile ilgili genel tebliğler ve örnek Danıştay Kararları, Genelgeler, Özelgeler ve Sirkülerler

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.