Emlak Vergisi Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına dair bazı kanunlar, yürürlükteki genel tebliğler, Vergi Usul Kanunu, İmar Kanunu, Kamulaştırma Kanunu gibi emlak vergisi ile ilgili kanunların bu kanunla ilgili maddeleri
• İl Özel İdareleri ile Belediye Gelirleri Uzlaşma Genel Tebliği, Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük gibi emlak vergisi ile ilgili kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğler
• Emlak vergisi normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetveller gibi emlak vergisine ilişkin genel yazılar ve müteferrik mevzuat, emlak vergisi genel tebliğleri, sirkülerleri ve konu ile ilgili örnek Danıştay Kararları

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.