Damga Vergisi

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve buna ekli tarife ve tabloları ile bu Kanunda değişiklik yapılmasına dair bazı kanun ve kararnameler, damga vergisi ile ilgili muhtelif kanunlar, Petrol Tüzüğü gibi bu Kanunla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğler ve bu Kanuna ait genel tebliğler ile örnek Danıştay Kararları, Genelge, Özelge ve Damga Vergisi Sirkülerleri
• 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğleri

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.