Belediye Gelirleri Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve bu kanunla ilgili bazı kanunların ilgili hükümleri
• Harcamalara katılma payları, çeşitli harçlar gibi kararname ve yönetmelikler, bu kanunla ilgili genel tebliğler, konu ile ilgili müteferrik mevzuat ve örnek Danıştay Kararları

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.