Amme Alacakları Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, bu Kanunda değişiklikler yapılmasına dair bazı kanun ve kararnameler
• Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a ait genel tebliğler (Tahsilat Genel Tebliğleri) ve konu ile ilgili örnek Danıştay Kararları, Genelge ve Özelgeler

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.