Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
• 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun.
• Rekabetin Korunması ile İlgili Yönetmelikler
• Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili Tebliğler
• 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a ait gerekçe
• Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar, Tüketici Ödülleri, Mesafeli Sözleşmeler, Tüketici Hakem Heyetleri, Taksitle Satış ve benzeri konulardaki Yönetmelik ve Tebliğler