Sigortacılık Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe, sigorta ve reasürans şirketleri ve brokerleri, mükerrer sigorta, sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri yönetmelikleri, sigorta ihtisas komiteleri ve prodüktörleri, bağımsız dış denetim kuruluşları, hayat sigortası yönetmelikleri, özel güvenlik sigortası, kredi sigortası, sertifika sigortası, mesleki sorumluluk sigortası, okul servis araçları sigortası gibi farklı sigorta kollarına ilişkin genel şartlar ile ilgili mevzuat
• Özel Sağlık Sigortaları ile ilgili mevzuat
• 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Kanunu ve ilgili mevzuat
• Türk Ticaret Kanunu'nun sigorta hukuku ile ilgili hükümleri, tehlikeli maddeler, doğalgaz ve tüpgaz sorumluluk sigortaları ile ilgili mevzuat, karayolları zorunlu mali sorumluluk sigortalarına uygulanacak tarifeler, sertifika mali sorumluluk sigortası
• Karayolları ile Şehirlerarası Yolcu Taşınması hakkında mevzuat, Okul Servis Araçları ile ilgili mevzuat, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile ilgili mevzuat, Gider Vergisi Kanunu ile Banka ve Sigorta Muameleleri vergisine ilişkin mevzuat, Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri, sivil havacılıkla ilgili sair mevzuat
• Özel Güvenlik Hizmetleri hakkında mevzuat
• Tarım Sigortaları ile ilgili mevzuat