Sermaye Piyasası Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe ile bu Kanuna ilişkin yönetmelikler, kıymetli madenler borsaları, altın borsası, vadeli işlem ve opsiyon borsaları, aracı kuruluşlar, sermaye piyasasında bağımsız dış denetleme ve diğer mevzuat
• Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yürürlükteki tüm tebliğleri
• Borsa İstanbul A.Ş. (BİST), İstanbul Altın Borsası (İAB) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile ilgili tüm yönetmelikler
• Aracı kuruluşlar, bireysel emeklilik aracıları, emeklilik şirketlerine ilişkin mevzuat