Yüksek Mahkemeler Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
• 2797 sayılı Yargıtay Kanunu ve ilgili mevzuat, 2575 sayılı Danıştay Kanunu ve ilgili mevzuat, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, 2577 sayılı İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili mevzuat, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu, Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat
• Yargıtay’ın İş Hukuku, Sendikalar ve Toplu Sözleşme, Sosyal Sigorta ve Bağ-Kur ile ilgili çeşitli kararları