Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile bu Kanun’a ait gerekçe ve ilgili mevzuat
• 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve ilgili mevzuat
• İşçilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Bildirilmesi hakkında Mevzuat
• İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin İstatistikler Hk. Tebliğler
• Türk Ceza Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Sıkıyönetim Kanunu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu gibi kanunların ilgili maddeleri, çeşitli milletlerarası anlaşmalar, ilgili kararnameler, tüzükler ve yönetmelikler

Bu yayınımız ile ilgili Yüksek Mahkeme Kararları Yüksek Mahkemeler Mevzuatı isimli yayınımızdadır.