Vakıflar Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve bu Kanuna ait gerekçe
• Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu
• 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu
• Vergi Kanunlarının, Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması ile ilgili Hükümleri
• 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların ilgili hükümleri
• Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük ve Tebliğler
• Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Hakkında Mevzuat
• Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Listesi ve diğer ilgili mevzuat