Turizm Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar, Turizm tesisleri, yüzer otel, yüzer lokanta veya benzeri tesislerin işletilmesi, yat turizmi gibi Turizmi Teşvik Kanunu'na ilişkin kararlar ve yönetmelikler, turizm alan ve merkezleri ile özel çevre koruma bölgesine ilişkin mevzuat, Telsiz Kanunu ve ilgili mevzuat, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentalar Birliği Kanunu ve bu Kanuna ilişkin mevzuat, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve bununla ilgili mevzuat
• Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında mevzuat, katma değer, gelir, emlak gibi vergi mevzuatının turizmle ilgili bölümleri
• Yabancı ülkeler ile bu ülkelerin uyruğundaki gerçek kişilerin Türkiye'de gayrimenkul edinmelerinde uygulanacak esaslar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın ilgili kısımları, kambiyo mevzuatı, Boğaziçi Kanunu, Kıyı Kanunu, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik gibi imar mevzuatı
• Borçlar Kanunu, yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri, rulet ve benzeri oyun, alet ve makineler, pasaport, kimlik bildirme ve vatandaşlık gibi çeşitli mevzuatın turizmle ilgili bölümleri, hac ve umre seyahati ile ilgili karar ve yönetmelikler