Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

  • Kooperatiflerle ilgili kısmında Kooperatifler Kanunu, bu Kanunda değişiklik yapan ek kanunlar, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Kurumlar Vergisi, Emlak Vergisi, Belediye Gelirleri, Su Ürünleri gibi Kanunların Kooperatifler Kanunu ile ilgili bölümleri, bu Kanunla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğler ile kooperatif ana sözleşmeleri.
  • Toplu konutla ilgili kısmında ise Toplu Konut Kanunu, bu Kanunda değişiklik yapan ek kanunlar, Gecekondu Kanunu, Çevre Kanunu, Kıyı Kanunu, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun, Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıklarına İlişkin Kanun gibi toplu konutla ilgili kanunlar, toplu konut mevzuatı ile ilgili konut kredileri, Kamu Ortaklığı Fonu gibi konulardaki kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğler.