Gayrimenkul Mevzuatı

Bu yayınımızda, 12 ana Kanun ve bunlarla ilgili Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu Kararları, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler ve Yüksek Mahkeme Kararları yer almaktadır.
1. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (4. Kitap Eşya Hukuku)
2. 2644 sayılı Tapu Kanunu
3. 3402 sayılı Kadastro Kanunu
4. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
5. 3194 sayılı İmar Kanunu
6. 775 sayılı Gecekondu Kanunu
7. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
8. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Kira Sözleşmesi ile ilgili bölümü
9. 5543 sayılı İskan Kanunu
10. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu
11. 3213 sayılı Maden Kanunu
12. Çeşitli Vergi Kanunlarının Gayrimenkule İlişkin hükümleri