Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• Fikir ve sanat eserlerini yaratanların, bu eserler üzerindeki maddi ve manevi hakları ve bu hakların ihlalinde uygulanacak müeyyidelere ilişkin düzenlemeleri içeren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat
• Patent, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, buluş gibi tanımlarla ifade edilen sınai hakların tescili, kullanılması ve korunması hakkında 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bunlarla ilgili mevzuat
• Basın, radyo, televizyon vb. iletişim alanındaki yasal düzenlemeleri içeren 5187 sayılı Basın Kanunu, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat
• Fikri ve sınai mülkiyet alanında taraf olduğumuz, Sınai Mülkiyetin Korunması ile ilgili Paris Sözleşmesi, TRIPS-Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması, Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi, Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi vb. uluslararası anlaşmalar
• Ayrıca, Türk Ceza Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu, Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun, ilgili Bakanlar Kurulu Kararları, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğler, Basın İlan Kurumu Kararları, RTÜK Kararları gibi bu konu ile yakın ilgili mevzuat hükümleri