Dernekler Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 5253 sayılı Yeni Dernekler Kanunu ve bu Kanuna ait gerekçe
• 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu
• Vergi Kanunlarının, Derneklere Vergi Muafiyeti Tanınması ile ilgili hükümleri
• 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların ilgili hükümleri
• Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü
• Türk Hava Kurumu Tüzüğü
• Dernekler Kanunu ile ilgili yönetmelikler
• Kamu Yararına Çalışan Dernekler Listesi
• Diğer ilgili mevzuat