Çevre Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 2872 sayılı Çevre Kanunu, bu kanunda değişiklik yapan kanunlar
• Belediyeler ile ilgili kanunlar, Kıyı Kanunu, Maden Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Enerji Verimliliği gibi Çevre Kanunu ile ilgili kanunlar ve diğer mevzuat
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Mühendisleri Odası, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları, Özel Çevre Koruma Bölgesi, Çevre Temizlik Vergisi gibi Çevre Mevzuatı ile ilgili mevzuat
• Çevre izin ve lisansları, çevre kirliliği, çevre denetimi, katı atıkların kontrolü, tehlikeli ve tıbbi atıkların kontrolü, tehlikeli kimyasallar, hava kalitesinin korunması, çevresel gürültü, su kirliliği kontrolü, atık suların kanalizasyon şebekesine deşarjı, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü, atık yağların kontrolü, endüstriyel kaynaklı hava kirliliği kontrolü, ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği, deniz kirliliği, radyasyon güvenliği ve denetimi, toprak kirliliği, iyi laboratuvar uygulamaları, organize sanayi bölgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin çevre mevzuatı ile ilgili diğer yönetmelikler ve tebliğler
• Çevre mevzuatı ile ilgili çok taraflı milletlerarası sözleşmeler
• Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelgeleri