Bilişim Mevzuatı

Bu yayınımızda, Elektronik Haberleşme, İnternet Yayınları ve Suçları, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Programları ve Yazılımların Telif Hakları hakkında,

• 5651 sayılı İnternet Yayınları ve Suçları Hk. Kanun’daki, İnternet Alanında İçerik Sağlayıcının, Yer Sağlayıcının,  Erişim Sağlayıcının ve Toplu Kullanım Sağlayıcıların Yükümlülükleri
• Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki ‘Her Sermaye Şirketinin Bir İnternet Sitesi Açması Zorunluluğu’ ve ‘Elektronik Ortamda Şirket Kurulları” Hk. Hükümler
• 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
• Türk Ceza Kanunu’ndaki “Bilişim Alanında Suçlar” Hk. Hükümler
• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun
• Evrensel Hizmet Kanunu
• Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
• 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
ve ilgili diğer mevzuat yer almaktadır.