Serbest Bölgeler Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

Serbest Bölgeler Kanunu, Serbest Bölgeler Kurulması ile İlgili çeşitli Kararnameler, İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi Kıyı Bankacılığı (Off-Shore), Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği gibi bu Kanunla ilgili Yönetmelikler, bu Kanunun uygulanması ile ilgili muhtelif Tebliğ ve Genelgeler ve ilgili mevzuat.
Bankacılık, Gümrük gibi mevzuatın Serbest Bölgeler Kanunu ile ilgili bölümleri, Yatırımlarda Devlet Yardımları, KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları, İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Mevzuat, Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili mevzuat.