Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe
• Emniyet Bölgelerine dair Kararlar, Tebliğler ve ilgili mevzuat
• Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun uygulanması ile ilgili Genelgeler, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı, Gümrük Müsteşarlığı gibi Kaçakçılıkla Mücadele ile Görevli Kuruluşlara ait Kanun ve Kararlar, Uyuşturucu Maddeler, Çay, Tütün, İspirto ve İspirtolu İçkiler, Ateşli Silahlar ile ilgili Mevzuat, Tasfiye Yönetmeliği
• Gümrük Kanunu, Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun ve Yönetmelik, Karasuları Kanunu vb. sair mevzuatın ilgili bölümleri