Kambiyo Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, bu Kanuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları.
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar, bu kararda değişiklik yapılmasına dair ek kararlar ve bu karara ilişkin tebliğler, yetkili müesseselere (Döviz Büfelerine) ilişkin tebliğler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın genelgeleri, döviz tevdiat munzam karşılıklarına uygulanacak faiz oranları hakkında Merkez Bankası'nın muhtelif tebliğleri.
Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine, garantisiz ticari borçların tasfiyesine, kaynak kullanımını destekleme fonuna ve dövize çevrilebilir mevduat hesaplarına ilişkin mevzuat.
Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Yabancı Sermaye) Mevzuatı,
Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere Dair Esaslarla İlgili Tebliğ.
Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Mevzuat.
Serbest Bölgeler Kanunu ve ilgili mevzuat.
Basılı yayınımızda son üç yıla ait, elektronik ortamda 1991’den itibaren döviz kurları ve çapraz kurlar.