Abone Olun

MEVZUAT SERİLERİ

Fiyat

Adet

Vergi Mevzuatı Serileri

Amme Alacakları Mevzuatı 761,90 TL
Belediye Gelirleri Mevzuatı 713,02 TL
Damga Vergisi 796,80 TL
Danıştay Kararları 1 (Gelir ve Kurumlar Vergisi) 817,36 TL
Danıştay Kararları 2 (Vergi Usul Kanunu) 817,36 TL
Danıştay Kararları 3 (KDV) 817,36 TL
Danıştay Kararları 4 (Amme-Damga-Harç-Mali Müş.) 817,36 TL
Danıştay Kararları 5 (Veraset-Emlak-Belediye-Motorlu Taşıtlar-Gümrük) 817,36 TL
Emlak Vergisi Mevzuatı 885,30 TL
Gelir Vergisi Mevzuatı 2.353,56 TL
Harçlar Mevzuatı 796,80 TL
Katma Değer Vergisi Mevzuatı 1.371,68 TL
Kurumlar Vergisi Mevzuatı 1.404,46 TL
Mali Müşavirlik Mevzuatı 888,80 TL
Motorlu Taşıtlar Mevzuatı 823,94 TL
Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı 973,12 TL
Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı 707,12 TL
Vergi Usul Mevzuatı 2.211,16 TL
Vergi Anlaşmaları 421,00 TL
Vergi Muafiyet ve İstisnalar 316,00 TL

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Serileri

İş Hukuku Mevzuatı 2.266,24 TL
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı 964,36 TL
Sosyal Sigortalar Mevzuatı 2.615,64 TL
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı 1.192,24 TL

Ticaret ve Finans Mevzuatı Serileri

Bankacılık Mevzuatı 1.320,04 TL
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı 1.517,92 TL
Sermaye Piyasası Mevzuatı 1.382,04 TL
Sigortacılık Mevzuatı 911,76 TL
Ticaret Mevzuatı 2.009,42 TL
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı 862,88 TL

Dış Ticaret Mevzuatı Serileri

Dış Ticaret Anlaşmaları 1.543,32 TL
İhracat Mevzuatı 1.375,76 TL
İthalat Mevzuatı 3.027,74 TL
Kambiyo Mevzuatı 1.265,76 TL
Teşvik Mevzuatı 1.288,28 TL
Yatırım Teşvik Anlaşmaları 721,78 TL

Gümrük Mevzuatı Serileri

Avrupa Birliği Mevzuatı 1.025,68 TL
Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı 751,92 TL
Gümrük Anlaşmaları 1.596,38 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli 7.035,80 TL
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği 2.221,56 TL
Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı 782,64 TL
Serbest Bölgeler Mevzuatı 900,64 TL

Sektörel Mevzuat Serileri

Belediye Mevzuatı 1.011,52 TL
Bilişim Mevzuatı 1.030,86 TL
Dernekler Mevzuatı 919,52 TL
Çevre Mevzuatı 1.911,68 TL
Enerji Mevzuatı 2.261,90 TL
Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı 1.150,38 TL
Gayrimenkul Mevzuatı 2.817,92 TL
Gıda Mevzuatı 1.956,98 TL
İhale Mevzuatı 1.653,54 TL
İmalat Sanayi Mevzuatı 1.186,42 TL
İmar Mevzuatı 958,42 TL
Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı 858,66 TL
Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı 805,02 TL
Sağlık Mevzuatı 1.522,80 TL
Turizm Mevzuatı 1.147,22 TL
Vakıflar Mevzuatı 862,88 TL

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.