Dış Ticaret Mevzuatı Ekonomik Seti

Bu yayınımızda yer alan konular:
 

- İthalat Rejimi Kararı ve ekli Listeler, İthalat Yönetmeliği ve Tebliğleri, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, Dış Ticarette Standardizasyon ile ilgili mevzuat, İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile ilgili mevzuat, İthalat ve İhracatta Alınan Fonlar.

- İhracat Rejimi Kararı, Yönetmeliği ve Tebliğleri, Hariçte İşleme Rejimi Kararı ve Tebliği, İhracatta Vergi, Resim ve Harç İstisnası,

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar, Tebliğ ve Genelge, Döviz Kurları, Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Yabancı Sermaye) Mevzuatı.

- Yatırımlarda Devlet Yardımları, KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları, Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Karar ve Tebliğler, Turizmi Teşvik Mevzuatı.  

 
Bu yayınımızın elektronik ortamdaki şeklinde Uluslararası Anlaşmalar da bulunmaktadır.