Abone Olun

Basılı Yayınlar

Basılı yayınlarımız değişir yapraklı (föy volant) ciltler halinde satışa sunulur, gönderilen neşriyat ile güncellenir.


Belgeyle ilgili atıf, açıklama ve önceki şekli konusunda yazılan dipnotlar sayesinde konular üzerinde kapsamlı bilgi sahibi olunur.

 

Neşriyatta değişiklik/ ekleme yapılan bölüm açık gri fon ile vurgulanarak, kolayca görülmesi sağlanır.


En son gelen neşriyatın açıklama sayfası cildin başına takılarak, bir sonraki neşriyatın sevk numarasının birbirinin devamı olduğuna dikkat edilerek, ciltlerin güncelliği kontrol edilir. 

 

Basılı Yayınlar

Cilt Adedi

Satış Bedeli

Abonelik Bedeli

Toplam

Adet

Aylık Dergi

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (Son Sayı) 0 130,00 TL 130,00 TL
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 0 1.485,00 TL 1.485,00 TL

Ekonomik Setler

Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti 15 1.970,00 TL 5.247,46 TL 7.217,46 TL
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti 7 1.104,00 TL 3.725,26 TL 4.829,26 TL

Vergi Mevzuatı Serileri

Amme Alacakları Mevzuatı 1 300,00 TL 503,86 TL 803,86 TL
Belediye Gelirleri Mevzuatı 1 268,00 TL 483,80 TL 751,80 TL
Damga Vergisi 1 268,00 TL 573,48 TL 841,48 TL
Danıştay Kararları 1 (Gelir ve Kurumlar Vergisi) 1 300,00 TL 562,86 TL 862,86 TL
Danıştay Kararları 2 (Vergi Usul Kanunu) 1 300,00 TL 562,86 TL 862,86 TL
Danıştay Kararları 3 (KDV) 1 300,00 TL 562,86 TL 862,86 TL
Danıştay Kararları 4 (Amme-Damga-Harç-Mali Müş.) 1 300,00 TL 562,86 TL 862,86 TL
Danıştay Kararları 5 (Veraset-Emlak-Belediye-Motorlu Taşıtlar-Gümrük) 1 300,00 TL 562,86 TL 862,86 TL
Emlak Vergisi Mevzuatı 1 268,00 TL 665,52 TL 933,52 TL
Gelir Vergisi Mevzuatı 5 750,00 TL 1.733,42 TL 2.483,42 TL
Harçlar Mevzuatı 1 268,00 TL 573,48 TL 841,48 TL
Katma Değer Vergisi Mevzuatı 3 481,00 TL 966,42 TL 1.447,42 TL
Kurumlar Vergisi Mevzuatı 2 365,00 TL 1.116,28 TL 1.481,28 TL
Mali Müşavirlik Mevzuatı 2 365,00 TL 573,48 TL 938,48 TL
Motorlu Taşıtlar Mevzuatı 1 268,00 TL 600,62 TL 868,62 TL
Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı 2 300,00 TL 726,88 TL 1.026,88 TL
Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı 1 268,00 TL 477,90 TL 745,90 TL
Vergi Usul Mevzuatı 5 762,00 TL 1.571,76 TL 2.333,76 TL
Vergi Anlaşmaları 3 444,00 TL 444,00 TL
Vergi Muafiyet ve İstisnalar 2 333,00 TL 333,00 TL

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Serileri

İş Hukuku Mevzuatı 5 750,00 TL 1.640,20 TL 2.390,20 TL
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı 1 268,00 TL 749,30 TL 1.017,30 TL
Sosyal Sigortalar Mevzuatı 8 832,00 TL 1.926,94 TL 2.758,94 TL
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı 4 551,00 TL 708,00 TL 1.259,00 TL

Ticaret ve Finans Mevzuatı Serileri

Bankacılık Mevzuatı 2 424,00 TL 968,78 TL 1.392,78 TL
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı 4 613,00 TL 988,84 TL 1.601,84 TL
Sermaye Piyasası Mevzuatı 3 489,00 TL 968,78 TL 1.457,78 TL
Sigortacılık Mevzuatı 2 300,00 TL 661,98 TL 961,98 TL
Ticaret Mevzuatı 4 727,00 TL 1.393,58 TL 2.120,58 TL
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı 1 268,00 TL 641,92 TL 909,92 TL

Dış Ticaret Mevzuatı Serileri

Dış Ticaret Anlaşmaları 4 727,00 TL 901,52 TL 1.628,52 TL
İhracat Mevzuatı 2 415,00 TL 1.036,04 TL 1.451,04 TL
İthalat Mevzuatı 8 1.149,00 TL 2.046,12 TL 3.195,12 TL
Kambiyo Mevzuatı 1 300,00 TL 1.036,04 TL 1.336,04 TL
Teşvik Mevzuatı 3 430,00 TL 928,66 TL 1.358,66 TL
Yatırım Teşvik Anlaşmaları 1 300,00 TL 462,56 TL 762,56 TL

Gümrük Mevzuatı Serileri

Avrupa Birliği Mevzuatı 3 489,00 TL 593,54 TL 1.082,54 TL
Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı 2 365,00 TL 428,34 TL 793,34 TL
Gümrük Anlaşmaları 6 886,00 TL 798,86 TL 1.684,86 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli 5 1.062,00 TL 6.362,56 TL 7.424,56 TL
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği 5 735,00 TL 1.608,34 TL 2.343,34 TL
Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı 1 268,00 TL 556,96 TL 824,96 TL
Serbest Bölgeler Mevzuatı 1 268,00 TL 682,04 TL 950,04 TL

Sektörel Mevzuat Serileri

Belediye Mevzuatı 2 365,00 TL 702,10 TL 1.067,10 TL
Bilişim Mevzuatı 2 307,00 TL 781,16 TL 1.088,16 TL
Çevre Mevzuatı 5 802,00 TL 1.215,40 TL 2.017,40 TL
Dernekler Mevzuatı 1 268,00 TL 702,10 TL 970,10 TL
Enerji Mevzuatı 4 762,00 TL 1.624,86 TL 2.386,86 TL
Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı 2 415,00 TL 798,86 TL 1.213,86 TL
Gayrimenkul Mevzuatı 5 864,00 TL 2.108,66 TL 2.972,66 TL
Gıda Mevzuatı 5 806,00 TL 1.259,06 TL 2.065,06 TL
İhale Mevzuatı 3 558,00 TL 1.185,90 TL 1.743,90 TL
İmalat Sanayi Mevzuatı 3 481,00 TL 770,54 TL 1.251,54 TL
İmar Mevzuatı 2 365,00 TL 646,64 TL 1.011,64 TL
Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı 1 300,00 TL 606,52 TL 906,52 TL
Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı 2 365,00 TL 483,80 TL 848,80 TL
Sağlık Mevzuatı 4 598,00 TL 1.007,72 TL 1.605,72 TL
Turizm Mevzuatı 2 365,00 TL 846,06 TL 1.211,06 TL
Vakıflar Mevzuatı 1 268,00 TL 641,92 TL 909,92 TL

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.