Abone Olun

Ürünler

Fiyat

Adet

Kitap

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (Son Sayı) 100,00 TL

Aylık Dergi

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 900,00 TL

MEVBANK İnternet Yayınları

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 649,00 TL
MEVBANK Hukuk 1.534,00 TL
MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti 4.661,00 TL
MEVBANK Vergi 1.711,00 TL
MEVBANK Sosyal Güvenlik 1.298,00 TL
MEVBANK Ticaret ve Finans 1.180,00 TL
MEVBANK Dış Ticaret 1.593,00 TL
MEVBANK Gümrük 1.829,00 TL
MEVBANK Yönetim Sistemleri 1.947,00 TL

Kitap

KDV İadesi Kitabı 135,00 TL

MEVBANK İnternet Yayınları

MEVBANK İnşaat ve Emlak 1.475,00 TL

Ekonomik Setler

Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti 3.831,00 TL

Kitap

2020 Yılı Gümrük Kitapları 3'lü Seti 200,00 TL

Ekonomik Setler

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti 2.544,00 TL

Kitap

2020 Türk Gümrük Tarife Cetveli Kitabı 90,00 TL
2020 İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar Kitabı 90,00 TL
2020 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kitabı 60,00 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzahname ve Açıklama Notları 295,00 TL
Tarife Eşya Fihristi 110,00 TL

Vergi Mevzuatı Serileri

Amme Alacakları Mevzuatı 434,00 TL
Belediye Gelirleri Mevzuatı 405,00 TL
Damga Vergisi 450,00 TL
Danıştay Kararları 1 (Gelir ve Kurumlar Vergisi) 464,00 TL
Danıştay Kararları 2 (Vergi Usul Kanunu) 464,00 TL
Danıştay Kararları 3 (KDV) 464,00 TL
Danıştay Kararları 4 (Amme-Damga-Harç-Mali Müş.) 464,00 TL
Danıştay Kararları 5 (Veraset-Emlak-Belediye-Motorlu Taşıtlar-Gümrük) 464,00 TL
Emlak Vergisi Mevzuatı 497,00 TL
Gelir Vergisi Mevzuatı 1.325,00 TL
Harçlar Mevzuatı 450,00 TL
Katma Değer Vergisi Mevzuatı 776,00 TL
Kurumlar Vergisi Mevzuatı 783,00 TL
Mali Müşavirlik Mevzuatı 508,00 TL
Motorlu Taşıtlar Mevzuatı 464,00 TL
Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı 547,00 TL
Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı 402,00 TL
Vergi Usul Mevzuatı 1.250,00 TL
Vergi Anlaşmaları 265,00 TL
Vergi Muafiyet ve İstisnalar 199,00 TL

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Serileri

İş Hukuku Mevzuatı 1.278,00 TL
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı 539,00 TL
Sosyal Sigortalar Mevzuatı 1.472,00 TL
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı 687,00 TL

Ticaret ve Finans Mevzuatı Serileri

Bankacılık Mevzuatı 743,00 TL
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı 866,00 TL
Sermaye Piyasası Mevzuatı 782,00 TL
Sigortacılık Mevzuatı 514,00 TL
Ticaret Mevzuatı 1.139,00 TL
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı 485,00 TL

Dış Ticaret Mevzuatı Serileri

Dış Ticaret Anlaşmaları 890,00 TL
İhracat Mevzuatı 772,00 TL
İthalat Mevzuatı 1.721,00 TL
Kambiyo Mevzuatı 703,00 TL
Teşvik Mevzuatı 727,00 TL
Yatırım Teşvik Anlaşmaları 413,00 TL

Gümrük Mevzuatı Serileri

Avrupa Birliği Mevzuatı 592,00 TL
Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı 435,00 TL
Gümrük Anlaşmaları 933,00 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli 3.853,00 TL
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği 1.253,00 TL
Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı 442,00 TL
Serbest Bölgeler Mevzuatı 505,00 TL

Sektörel Mevzuat Serileri

Belediye Mevzuatı 573,00 TL
Bilişim Mevzuatı 578,00 TL
Dernekler Mevzuatı 515,00 TL
Çevre Mevzuatı 1.094,00 TL
Enerji Mevzuatı 1.277,00 TL
Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı 652,00 TL
Gayrimenkul Mevzuatı 1.583,00 TL
Gıda Mevzuatı 1.118,00 TL
İhale Mevzuatı 933,00 TL
İmalat Sanayi Mevzuatı 677,00 TL
İmar Mevzuatı 545,00 TL
Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı 486,00 TL
Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı 463,00 TL
Sağlık Mevzuatı 867,00 TL
Turizm Mevzuatı 646,00 TL
Vakıflar Mevzuatı 485,00 TL

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.