KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2020 – 31.12.2020 Dönemi)*

Maaş Katsayısı

0,154461

Taban Aylık Katsayısı

2,417699

Yan Ödeme Katsayısı

0,048985

Aile Yardımı (2.273 x 0,154461)

      351,09 TL

Çocuk Yardımı (250 x 0,154461)

38,62 TL

Ölüm Yardımı

   Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde [(8.000+1500) x 0,154461]

1.487,38

   Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500) x 0,154461] x 2

2.934,76

 * 1.9.2019 R.G. tarihli  "Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı"na istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 06.07.2020 tarihli ve 5 Sıra Nolu Genelge ile belirlenmiştir.

     657 sayılı Kanun'un 202. maddesi uyarınca eş için 2134 olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı, 1 Sıra Nolu Genelge ile 1/1/2020-31/12/2021 dönemi için 2273 olarak belirlenmiştir.

 
 
 

KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2020 – 30.06.2020 Dönemi)*

Maaş Katsayısı

0,146061

Taban Aylık Katsayısı

2,28624

Yan Ödeme Katsayısı

0,046321

Aile Yardımı (2.273 x 0,146061)

       332,00

Çocuk Yardımı (250 x 0,146061)

36,52

Ölüm Yardımı

   Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde [(8.000+1500) x 0,146061]

1.387,58

   Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500) x 0,146061] x 2

2.775,16

 * 1.9.2019 R.G. tarihli  "Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı"na istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 06.01.2020 tarihli ve 1 Sıra Nolu Genelge ile belirlenmiştir.

     657 sayılı Kanun'un 202. maddesi uyarınca eş için 2134 olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı, 1 Sıra Nolu Genelge ile 1/1/2020-31/12/2021 dönemi için 2273 olarak belirlenmiştir.

 
 
 
 

KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR

(01.07.2019 – 31.12.2019 Dönemi)*

Maaş Katsayısı

0,138459

Taban Aylık Katsayısı

2,167248

Yan Ödeme Katsayısı

0,04391

Aile Yardımı (2.134 x 0,138459)

295,47 TL

Çocuk Yardımı (250 x 0,138459)

34,61 TL

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde

[(8.000+1500) x 0,138459]

1.315,36 TL

Memurun Ölümü Halinde

[(8.000+1.500) x 0,138459] x 2

2.630,72 TL

*25.8.2017 R.G. tarihli "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik

Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu

Sözleşme"ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel

Müdürlüğü tarafından yayınlanan 04.07.2019 tarihli Genelge ile açıklanan memur

maaş katsayıları gereğince belirlenmiştir.

 
 
|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (*)                 |
|      (01.01.2019 - 30.06.2019 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   |  0,130597  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |  2,044187  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              |  0,041416  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (2.134x0,130597)                                    | 278,69 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,130597)                                     |  32,65 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,130597  |1.240,67 TL |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,130597]x2   |2.481,34 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
(*) 23.8.2017 R.G. tarihli "Kamu Görevlilerinin Geneline
    ve Hizmet Kollarına  Yönelik Mali ve Sosyal Haklara
    İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu
    Sözleşme" ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve
    Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 8.1.2019 tarihli Genelge
    ile açıklanan memur maaş katsayıları gereğince belirlenmiştir.
 
|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (*)                 |
|      (01.07.2018 - 31.12.2018 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   |  0,11794   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |  1,8461    |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              |  0,037402  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (2.134x0,11794)                                     | 251,68 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,11794)                                      |  29,49 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,11794   |1.120,43 TL |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,11794]x2    |2.240,86 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
(*) 23.8.2017 R.G. tarihli "Kamu Görevlilerinin Geneline
    ve Hizmet Kollarına  Yönelik Mali ve Sosyal Haklara
    İlişkin 2018 Ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu
    Sözleşme" ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve
    Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 4.7.2018 tarihli Genelge
    ile açıklanan memur maaş katsayıları gereğince belirlenmiştir.
 
 
|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (*)                 |
|      (01.01.2018 - 30.06.2018 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   |  0,108550  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |  1,699121  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              |  0,034424  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (2.134x0,108550)                                    | 231,65 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,108550)                                     |  27,14 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,108550  |1.031,23 TL |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,108550]x2   |2.062,46 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|

(*) 23.8.2017 R.G. tarihli "Kamu Görevlilerinin Geneline

    ve Hizmet Kollarına  Yönelik Mali ve Sosyal Haklara

    İlişkin 2018 Ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu

    Sözleşme" ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve

    Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 4.1.2018 tarihli Genelge

ile açıklanan memur maaş katsayıları gereğince belirlenmiştir.

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (*)                 |
|      (01.07.2017 - 31.12.2017 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   |  0,102706  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |  1,607645  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              |  0,03257   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (2.134x0,102706)                                    | 219,17 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,102706)                                     |  25,68 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,102706  | 975,71 TL  |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,102706]x2   |1.951,41 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|

(*) 23.8.2015 R.G. tarihli  "Kamu Görevlilerinin Geneline

    ve Hizmet Kollarına  Yönelik Mali ve Sosyal Haklara

    İlişkin 2016 Ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu

    Sözleşme" ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve

    Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 4.7.2017 tarihli Genelge

ile açıklanan memur maaş katsayıları gereğince belirlenmiştir.

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (*)                 |
|      (01.01.2017 - 30.06.2017 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   |  0,096058  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |  1,503595  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              |  0,030462  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (2.134x0,096058)                                    | 204,99 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,096058)                                     |  24,01 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,096058  | 912,55 TL  |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,096058]x2   |1.825,10 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|

(*) 23.8.2015 R.G. tarihli  "Kamu Görevlilerinin Geneline

    ve Hizmet Kollarına  Yönelik Mali ve Sosyal Haklara

    İlişkin 2016 Ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu

    Sözleşme" ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve

    Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 3.1.2017 tarihli Genelge

ile açıklanan memur maaş katsayıları gereğince belirlenmiştir.

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (*)                 |
|      (01.07.2016 - 31.12.2016 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   |  0,093259  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |    1,4598  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              |  0,029574  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (2.134x0,093259)                                    | 199,01 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,093259)                                     |  23,31 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,093259  | 885,96 TL  |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,093259]x2   |1.771,92 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|

(*) 23.8.2015 R.G. tarihli  "Kamu Görevlilerinin Geneline

    ve Hizmet Kollarına  Yönelik Mali ve Sosyal Haklara

    İlişkin 2016 Ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu

    Sözleşme" ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve

    Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 4.7.2016 tarihli Genelge

ile açıklanan memur maaş katsayıları gereğince belirlenmiştir.

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (*)                 |
|      (01.01.2016 - 30.06.2016 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   |  0,088817  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |  1,390277  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              |  0,028165  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (2.134x0,088817)                                    | 189,54 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,088817)                                     |  22,20 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,088817  | 843,76 TL  |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,088817]x2   |1.687,52 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|

(*) 23.8.2015 R.G. tarihli  "Kamu Görevlilerinin Geneline

    ve Hizmet Kollarına  Yönelik Mali ve Sosyal Haklara

    İlişkin 2016 Ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu

    Sözleşme" ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve

    Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 4.1.2016 tarihli Genelge

ile açıklanan memur maaş katsayıları gereğince belirlenmiştir.

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (*)                 |
|      (01.07.2015 - 31.12.2015 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   |  0,083084  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |   1,30054  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              |  0,026347  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (2.134x0,083084)                                    | 177,30 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,083084)                                     |  20,77 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,083084  | 789,30 TL  |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,083084]x2   |1.578,60 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|

(*) 14.8.2013 R.G. tarihli  "Kamu Görevlilerinin Geneline

    ve Hizmet Kollarına  Yönelik Mali ve Sosyal Haklara

    İlişkin 2014 Ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu

    Sözleşme" ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve

    Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 3.7.2015 tarihli Genelge

ile açıklanan memur maaş katsayıları gereğince belirlenmiştir.

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (*)                 |
|      (01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   |  0,079308  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |   1,24144  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              |  0,025149  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (2.134x0,079308)                                    | 169,24 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,079308)                                     |  19,83 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Doğum Yardımı (2.500x0,079308)                                   | 198,27 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,079308  | 753,42 TL  |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,079308]x2   |1.506,85 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|

(*) 14.8.2013 R.G. tarihli  "Kamu Görevlilerinin Geneline

    ve Hizmet Kollarına  Yönelik Mali ve Sosyal Haklara

    İlişkin 2014 Ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu

    Sözleşme" ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve

Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 31.12.2014 tarihli Genelge

ile açıklanan memur maaş katsayıları gereğince belirlenmiştir.

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (*)                 |
|      (01.01.2014 - 31.12.2014 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   |  0,076998  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |  1,205274  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              |  0,024416  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (2.134x0,076998)                                    | 164,31 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,076998)                                     |  19,25 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Doğum Yardımı (2.500x0,076998)                                   | 192,50 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,076998  | 731,48 TL  |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,076998]x2   |1.462,96 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|

(*) 14.8.2013 R.G. tarihli  "Kamu Görevlilerinin Geneline

    ve Hizmet Kollarına  Yönelik Mali ve Sosyal Haklara

    İlişkin 2014 Ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu

    Sözleşme" ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve

    Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 3.1.2014 tarihli Genelge

ile açıklanan memur maaş katsayıları gereğince belirlenmiştir.

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (*)                 |
|      (01.07.2013 - 31.12.2013 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   |  0,076791  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |    1,0275  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              |   0,02435  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (2.134x0,076791)                                    | 163,87 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,076791)                                     |  19,20 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Doğum Yardımı (2.500x0,076791)                                   | 191,98 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,076791  | 729,51 TL  |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,076791]x2   |1.459,03 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|

(*) 1.6.2012 R.G. tarihli 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu

    Kararına istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

    Genel Müdürlüğüne ait 4.7.2013 tarihli Genelge ile açıklanan

    memur maaş katsayıları gereğince belirlenmiştir.

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (*)                 |
|      (01.01.2013 - 30.6.2013 Dönemi)                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   |  0,073837  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |   0,98798  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              | 0,0234128  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (2.134x0,073837)                                    | 157,57 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,073837)                                     | 18,46  TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Doğum Yardımı (2.500x0,073837)                                   | 184,59 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,073837  | 701,45 TL  |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,073837]x2   |1.402,90 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|

(*) 1.6.2012 R.G. tarihli 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu

    Kararına istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

    Genel Müdürlüğüne ait 3.1.2013 tarihli Genelge ile açıklanan

    memur maaş katsayıları gereğince belirlenmiştir.

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR (*)                 |
|      (01.07.2012 - 31.12.2012 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   |  0,071589  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |    0,9579  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              |    0,0227  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (2.134x0,071589)                                    | 152,77 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,071589)                                     | 17,90  TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Doğum Yardımı (2.500x0,071589)                                   | 178,97 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,071589  | 680,10 TL  |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,071589]x2   |1.360,19 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|

(*) Katsayılar, 1.6.2012 R.G. tarihli 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri

    Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR *                   |
|      (01.01.2012 - 30.06.2012 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   |  0,068835  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |  0,92105   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              |  0,021827  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (2.134x0,068835)                                    | 146,89 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,068835)                                     | 17,21  TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Doğum Yardımı (2.500x0,068835)                                   | 172,09 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,068835  | 653,93  TL |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,068835]x2   |1.307,87 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|

(*) Katsayılar, 1.6.2012 R.G. tarihli 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri

    Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR *                   |
|      (01.07.2011 - 31.12.2011 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   |  0,06446   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |  0,86251   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              |  0,02044   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (2.134x0,06446)                                     | 137,56 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,06446)                                      | 16,12  TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Doğum Yardımı (2.500x0,06446)                                    | 161,15 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,06446   | 612,37  TL |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,06446]x2    |1.224,74 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|

* Katsayılar, 5.7.2011 (2.Mük.) R.G. tarihli 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

  belirlenmiştir.

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR *                   |
|      (01.01.2011 - 30.06.2011 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   | 0,061954   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            | 0,82656    |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              | 0,019638   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (1.823x0,061954)                                    | 112,94 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,061954)                                     | 15,49  TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Doğum Yardımı (2.500x0,061954)                                   | 154,89 TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,061954  | 588,56  TL |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,061954]x2   |1.177,13 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|

* Katsayılar, 5.1.2011 R.G. tarihli 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

  belirlenmiştir.

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR *                   |
|      (01.07.2010 - 31.12.2010 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   | 0,059445   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            |   0,7931   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              | 0,018843   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Kıdem Aylığı Göstergesi                                          | 20         |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000+1.500)x0,059445)             | 564,73  TL |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (1.500x0,059445)                                    | 89,17  TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,059445)                                     | 14,86  TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Doğum Yardımı (2.500x0,059445)                                   | 148,61  TL |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,059445  | 564,73  TL |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,059445]x2   |1.129,46 TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|* Katsayılar 9.7.2010 R.G. tarihli 2010/654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  |
|  belirlenmiştir.                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR *                   |
|      (01.01.2010 - 30.06.2010 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   | 0,057383   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            | 0,76293    |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              | 0,01819    |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Kıdem Aylığı Göstergesi                                          | 20         |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000+1.500)x0,057383)             | 545,14  TL |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (1.500x0,057383)                                    | 86,07  TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,057383)                                     | 14,35  TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Doğum Yardımı (2.500x0,057383)                                   | 143,46  TL |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,057383  | 545,14  TL |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,057383]x2   |1090,28  TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|* Katsayılar 12.01.2010 R.G. tarihli 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  |
|  belirlenmiştir.                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR *                   |
|      (01.07.2009 - 31.12.2009 Dönemi)                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı                                                   | 0,05592    |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı                                            | 0,74348    |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı                                              | 0,01773    |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Kıdem Aylığı Göstergesi                                          | 20         |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000+1.500)x0,05592)              | 531,24  TL |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (1.500x0,051448)                                    | 83,88  TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,051448)                                     | 13,98  TL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Doğum Yardımı (2.500x0,051448)                                   | 139,80  TL |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,05592   | 531,24  TL |
|             |----------------------------------------------------|------------|
|             | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,05592]x2    |1062,48  TL |
|             |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|* Katsayılar 31.12.2008 (mük.) R.G. tarihli 5828 sayılı Bütçe Kanunu ile       |
|  belirlenmiştir.                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR *                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| (01.07.2008 - 31.12.2008 Dönemi)                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı (01.07.2008-31.12.2008 döneminde)                 | 0,051448   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı (01.07.2008-31.12.2008 döneminde)          | 0,6812     |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı (01.07.2008-31.12.2008 döneminde)            | 0,016313   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Kıdem Aylığı Göstergesi                                          | 20         |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000+1.500)x0,051448)             | 488,76 YTL |
| (01.07.2008-31.12.2008 döneminde)                                |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (1.500x0,051448)(01.07.2008-31.12.2008 döneminde)   | 77,17 YTL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,051448)(01.07.2008-31.12.2008 döneminde)    | 12,86 YTL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Doğum Yardımı (2.500x0,051448)(01.07.2008-31.12.2008 döneminde)  | 128,62 YTL |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,051448  | 488,76 YTL |
| (01.07.2008-|----------------------------------------------------|------------|
| 31.12.2008  | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,051448]x2   | 977,51 YTL |
| döneminde)  |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|* 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.07.2008 tarihinden|
|  geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar, 2008/13860 sayılı BKK. ile        |
|  01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.            |
|  (Bkz.09.07.2008 tarih ve 26931 sayılı Resmi Gazete).                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|

|-------------------------------------------------------------------------------|
|KATSAYILAR ve DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR *                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| (01.01.2008 - 30.06.2008 Dönemi)                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maaş Katsayısı (01.01.2008-30.06.2008 döneminde)                 | 0,049486   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Taban Aylık Katsayısı (01.01.2008-30.06.2008 döneminde)          | 0,65283    |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Yan Ödeme Katsayısı (01.01.2008-30.06.2008 döneminde)            | 0,01569    |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Kıdem Aylığı Göstergesi                                          | 20         |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000+1.500)x0,049486)             | 470,12 YTL |
| (01.01.2008-30.06.2008 döneminde)                                |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Aile Yardımı (1.500x0,049486)(01.01.2008-30.06.2008 döneminde)   | 74,23 YTL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Çocuk Yardımı (250x0,049486)(01.01.2008-30.06.2008 döneminde)    | 12,37 YTL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Doğum Yardımı (2.500x0,049486)(01.01.2008-30.06.2008 döneminde)  | 123,72 YTL |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ölüm Yardımı| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x0,049486  | 470,12 YTL |
| (01.01.2008-|----------------------------------------------------|------------|
| 30.06.2008  | Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x0,049486]x2   | 940,23 YTL |
| döneminde)  |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|* 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01.01.2008 tarihinden|
|  geçerli olmak üzere belirlenen katsayılar, 2008/13055 sayılı BKK. ile        |
|  01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.            |
|  (Bkz.05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete).                         |
|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|