Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

25 Temmuz 2019

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/2, K: 2018/2)R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 DANIŞTAY KARARI Dan ıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No: 2013/2 Karar No: 2018/2 ÖZÜ : Sağlık Bak ...
25 Temmuz 2019

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/3, K: 2019/1)


25.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan 25/3/2015 Tarihli ve E: 2013/3, K: 2019/1 Sayılı İçtihadi Birleştirme Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 DANIŞTAY KARARI Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No : 2013/3 Karar No : 2019/1 ÖZÜ : 1 Defter ve belgele ...
25 Temmuz 2019

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


25.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 3.7.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 ...
25 Temmuz 2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1362)


25.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 Karar Sayısı: 1362 Karar Tarihi: 24.7.2019 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 ...
25 Temmuz 2019

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1360)


25.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 29.6.2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar'da değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 Karar Sayısı: 1360 Karar Tarihi: 24.7.2019 Ekli "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödeneecek Aylıklara İlişkin Kararda Değ ...
25 Temmuz 2019

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1361)


25.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile 29.9.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 Karar Sayısı: 1361 Karar Tarihi: 24.7.2019 Ekli "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda De ...
25 Temmuz 2019

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6)


25.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 22.4.2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 Ticaret Bakanlığından: GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAS ...
25 Temmuz 2019

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2018/1, K: 2018/4)R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 DANIŞTAY KARARI Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No : 2018/1 Karar No : 2018/4 ÖZÜ : Astsubay sınıf ...
25 Temmuz 2019

7184 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun


25.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de 7184 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 Kanun No. 7184 Kabul Tarihi: 11/7/2019 KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASINA KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİNİN KATILIMINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONA ...
25 Temmuz 2019

Anayasa Mahkemesinin 15/5/2019 Tarihli ve E: 2017/156, K: 2019/37 Sayılı Kararı


25.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesinin 15/5/2019 Tarihli ve E: 2017/156, K: 2019/37 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1 Esas Sayısı : 2017/156 Karar Sayısı: 2019/37 Karar Tarihi: 15/5/2019 İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye ...