Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

15 Ocak 2019

Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 14/5/2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Havacılık Yönetmeliği'nde (SHY-6B) değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: GENEL HAVACILIK YÖNETMELİĞİ (SHY 6B)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
15 Ocak 2019

Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 23/8/2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HABERLEŞME, SEYRÜSEFER, GÖZETİM SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKL ...
15 Ocak 2019

Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 2/6/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pilot Lisans Yönetmeliği'nde (SHY 1) değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: PİLOT LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
15 Ocak 2019

Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)'te Değ.


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 5/4/2008 tarihli ve 26838 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte (SHY-33A) değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ ...
15 Ocak 2019

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)'te Değ.


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte (SHY-İPC) değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA YÖNETMELİ ...
15 Ocak 2019

Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim, Teknik Gözetim ve Müşavirlik Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDTGMK)'nde Değ.


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 5/4/2012 tarihli ve 28255 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim, Teknik Gözetim ve Müşavirlik Kuruluşları Yönetmeliği'nde (SHY-YDTGMK) değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM, TEKNİK GÖZETİM VE MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI ...
15 Ocak 2019

Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (SHY SMS)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği'nde (SHY SMS) değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY SMS)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ...
15 Ocak 2019

Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 20/12/2012 tarihli ve 28503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği'nde (SHY-M) değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE BAKIM SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ (SHY M)'NDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
15 Ocak 2019

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği'nde (SHY-6A) değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY 6A )'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
15 Ocak 2019

Uçuş Harekât Uzmanı Lisans Yönetmeliği (SHY-UHU)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 16/3/2016 tarihli ve 29655 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uçuş Harekât Uzmanı Lisans Yönetmeliği'nde (SHY-UHU) değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: UÇUŞ HAREKÂT UZMANI LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY UHU)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...