Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

23 Mayıs 2019

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 19/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30782 R.G. Tarihi: 23.5.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
23 Mayıs 2019

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30782 R.G. Tarihi: 23.5.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – ...
23 Mayıs 2019

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 21/8/1981 tarihli ve 17435 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30782 R.G. Tarihi: 23.5.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN ÇEŞİTLİ HARÇLARLA İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İL ...
23 Mayıs 2019

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin TebliğR.Gazete No: 30782 R.G. Tarihi: 23.5.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÇALIŞAN TEKNİK PERSONELE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap ...
22 Mayıs 2019

Kanun No.7170 (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun)


22.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Kanun ile; 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.
T ÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN R.G ...
22 Mayıs 2019

Kanun No.7172 (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 23 Haziran 1994 Tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşması'nı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun)


22.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Kanun ile; 30 Nisan 2018 tarihinde Taşkent'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 23 Haziran 1994 Tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.
T ÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ H ÜKÜMETİ ARASINDA 23 HAZİRAN 1994 TARİHİNDE AKDEDİLEN HAVA TA ŞIMACILIĞI ANLAŞMASINI TADİL EDEN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI ...
22 Mayıs 2019

Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1130)


22.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 11.6.2018 tarihli ve 2018/11973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar'da değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30781 R.G. Tarihi: 22.5.2019 Karar Sayısı: 1130 Karar Tarihi: 21.5.2019 Ekli "Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanma ...
22 Mayıs 2019

Kanun No.7173 (Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun)


22.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Kanun ile; 9 Nisan 2018 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.
T ÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN R.Ga ...
21 Mayıs 2019

Genelge No. 2019/12 (2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik)T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 96597630 010.06.02 E. 7654939 Tarih: 21/05/2019 Konu : 2016/21 Sayılı ...
21 Mayıs 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/132]


21.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumundan, Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Raporlamasına İlişkin Kavramsal Çerçeve'nin Yayımlanmasına İlişkin Kurul Kararı Yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30780 R.G. Tarihi: 21.5.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 75935942 050.01.04 [01/132] Konu: Faizsiz F ...