Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

18 Şubat 2020

Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31043 R.G. Tarihi: 18.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: TAHIL TOHUMU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
18 Şubat 2020

Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31043 R.G. Tarihi: 18.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: YAĞLI, LİFLİ, TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ TOHUMU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK Y ...
18 Şubat 2020

Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagil Tohumluğu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 5/6/2015 tarihli ve 29377 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagil Tohumluğu Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31043 R.G. Tarihi: 18.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: YEM BİTKİLERİ VE YEMEKLİK TANE BAKLAGİL TOHUMLUĞU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNE ...
18 Şubat 2020

Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31043 R.G. Tarihi: 18.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPAN SATICILARIN ÇALIŞMA VE DENETLENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖ ...
18 Şubat 2020

Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31043 R.G. Tarihi: 18.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETME ...
15 Şubat 2020

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


15.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31040 R.G. Tarihi: 15.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİ ...
15 Şubat 2020

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)


15.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31040 R.G. Tarihi: 15.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (K) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ PA ...
14 Şubat 2020

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/108, K: 2019/101 Sayılı Kararı


14.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de, Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/108, K: 2019/101 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31039 R.G. Tarihi: 14.2.2020 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/108 Karar Sayısı: 2019/101 Karar Ta ...
14 Şubat 2020

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/62, K: 2019/98 Sayılı Kararı


14.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de, Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/62, K: 2019/98 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31039 R.G. Tarihi: 14.2.2020 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/62 Karar Sayısı: 2019/98 ...
14 Şubat 2020

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)


14.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31039 R.G. Tarihi: 14.2.2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİ ...