Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

20 Şubat 2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517)


20.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31045 R.G. Tarihi: 20.2.2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 517) 1. Amaç ve Kap ...
20 Şubat 2020

Antalya İli, Kepez İlçesinde Bulunan Kocaçukur Mevkii ve Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hk. Karar (Karar Sayısı: 2115)


20.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Antalya İli, Kepez İlçesinde Bulunan Kocaçukur Mevkii ve Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında 2115 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31045 R.G. Tarihi: 20.2.2020 Karar Sayısı : 2115 Karar Tarihi: 19.2.2020 Antalya İli, Kepez İlçesinde bulunan Kocaçukur Mevkii ve Çevresi Doğal Sit Alanının koru ...
20 Şubat 2020

Van İli, İpekyolu ve Gürpınar İlçelerinde Bulunan Turna Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü Hk. Karar (Karar Sayısı: 2116)


20.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Van İli, İpekyolu ve Gürpınar İlçelerinde Bulunan Turna Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü Hakkında 2116 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31045 R.G. Tarihi: 20.2.2020 Karar Sayısı : 2116 Karar Tarihi: 19.2.2020 Van İli İpekyolu ve Gürpınar ilçelerinde bulunan Turna Gölü potansiyel doğal sit alanının k ...
20 Şubat 2020

7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


20.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de 7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 1 R.Gazete No: 31045 R.G. Tarihi: 20.2.2020 Kanun No. 7221 Kabul Tarihi: 14/2/2020 ...
19 Şubat 2020

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)


19.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/2) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31044 R.G. Tarihi: 19.2.2020 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/2) Kapsam ...
19 Şubat 2020

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ


19.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31044 R.G. Tarihi: 19.2.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ...
19 Şubat 2020

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


19.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31044 R.G. Tarihi: 19.2.2020 Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
19 Şubat 2020

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


19.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31044 R.G. Tarihi: 19.2.2020 İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ...
19 Şubat 2020

Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği


19.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılması, can, mal ve saha emniyeti sağlanarak söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması ile kabul işlemleri yetkisine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
R.Gazete No: 31044 R.G. Tarihi: 19.2.2020 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ELEKTRİK ÜRETİM VE ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ...
19 Şubat 2020

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği


19.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin asgari teknik ve hijyen kriterleri, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, gıda katkı maddeleri, gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeler, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, gıda enzimleri, bulaşanlar, hedef dışı yemlere taşınması önlenemeyen koksidiyostatların ve histomonostatların hayvansal gıdalarda bulunabilecek maksimum miktarları, ambalajlama, etiketleme, hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitleri, numune alma ve analiz metotları, taşıma ve depolama ile ilgili yatay ve dikey gıda kodeksine ilişkin esaslar, coğrafi işaretle ilgili özel hükümler ile diğer bazı gıda ve/veya gıda gruplarına ilişkin özel hükümlerin belirlenmesine dair kuralları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31044 R.G. Tarihi: 19.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ...