Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

13 Eylül 2019

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30887 R.G. Tarihi: 13.9.2019 Kamu İhale Kurumundan: DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
13 Eylül 2019

Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30887 R.G. Tarihi: 13.9.2019 Adalet Bakanlığından: HÂKİM VE SAVCI ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNET ...
12 Eylül 2019

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 45)


12.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinide değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30886 R.G. Tarihi: 12.9.2019 Kararname Numarası : 45 Karar Tarihi: 11.9.2019 CUMHURBA ŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK ...
12 Eylül 2019

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


12.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik ile; 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30886 R.G. Tarihi: 12.9.2019 Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNET ...
12 Eylül 2019

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


12.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30886 R.G. Tarihi: 12.9.2019 Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
12 Eylül 2019

Adana İli, Pozantı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1528)


12.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Adana İli, Pozantı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1528) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30886 R.G. Tarihi: 12.9.2019 Karar Sayısı: 1528 Karar Tarihi: 11.9.2019 Adana İli, Pozantı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Şekerpınarı Doğal Sit ...
12 Eylül 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 06/09/2019 Tarihli ve 8538 Sayılı Kararı


12.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 06/09/2019 Tarihli ve 8538 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30886 R.G. Tarihi: 12.9.2019 Bankac ılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 8538 Karar Tar ...
12 Eylül 2019

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


12.9.2019 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 15.8.2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30886 (Mük.) R.G. Tarihi: 12.9.2019 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE ...
12 Eylül 2019

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası Varlıkların Değerlendirme ve Satış YönetmeliğiR.Gazete No: 30886 R.G. Tarihi: 12.9.2019 Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinden: TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İHTİYAÇ FAZL ...
11 Eylül 2019

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30885 R.G. Tarihi: 11.9.2019 Ticaret Bakanlığından: BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA ...