Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

25 Şubat 2020

TS 1033 Cıvatalar ve Somunlar-Ankraj İçin, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/37)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/16)


25.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TS 1033 Cıvatalar ve Somunlar-Ankraj İçin, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/37)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31050 R.G. Tarihi: 25.2.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TS 1033 CIVATALAR VE SOMUNLAR ANKRAJ İÇİN, METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG MS 2019/ ...
25 Şubat 2020

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151)


25.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 27/11/2007 tarihli ve 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar'da değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31050 R.G. Tarihi: 25.2.2020 Karar Sayısı : 2151 Karar Tarihi: 24.2.2020 Ekli "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Ya ...
23 Şubat 2020

Sigorta Primi Alt Sınırı İlave Puan Uygulaması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2137)


23.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Sigorta Primi Alt Sınırı İlave Puan Uygulaması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31048 R.G. Tarihi: 23.2.2020 Karar Sayısı : 2137 Karar Tarihi: 22.2.2020 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesini ...
22 Şubat 2020

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


22.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31047 R.G. Tarihi: 22.2.2020 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından: KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU ...
22 Şubat 2020

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)


22.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31047 R.G. Tarihi: 22.2.2020 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Teb ...
22 Şubat 2020

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik


22.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne şekilde uygulanacağı ve bununla ilgili diğer kavram ve hususlara açıklık getirmektir.
R.Gazete No: 31047 R.G. Tarihi: 22.2.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım ...
22 Şubat 2020

TS 2337-18 Pimler-Bölüm 18: Yivli-Ucu Bombeli-Uzunluğun Yarısına Kadar Yiv Açılmış Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2020/20)


22.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ'in amacı; TS 2337-18 (Ocak 2019) "Pimler-Bölüm 18: Yivli-Ucu bombeli-Uzunluğun yarısına kadar yiv açılmış" standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 31047 R.G. Tarihi: 22.2.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TS 2337 18 PİMLER BÖLÜM 18: YİVLİ UCU BOMBELİ UZUNLUĞUN YARISINA KADAR YİV AÇILMIŞ STANDARDI İLE İLGİ ...
22 Şubat 2020

TS EN ISO 6134 Lastik Hortum ve Hortum Takımları-Doygun Buhar İçin-Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2020/19)


22.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ'in amacı; TS EN ISO 6134 (Mart 2017) "Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler" standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 31047 R.G. Tarihi: 22.2.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TS EN ISO 6134 LASTİK HORTUM VE HORTUM TAKIMLARI DOYGUN BUHAR İÇİN ÖZELLİKLER STANDARDI İLE İLGİLİ TEB ...
21 Şubat 2020

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 31046 (Mük.) R.G. Tarihi: 21.2.2020 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
20 Şubat 2020

İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinin Adının "İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2117)R.Gazete No: 31045 R.G. Tarihi: 20.2.2020 Karar Sayısı: 2117 Karar Tarihi: 19.2.2020 İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinin adının "İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi" ...